• Odwiedziło nas: 141935 osób
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 158 dni
Sobota, 2019-01-19
Imieniny:
Erwiny, Henryka

Rozkład dnia

Jesteś tu: » Strona startowa » Rozkład dnia

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 38 W SOSNOWCU

600- 730        Schodzenie się dzieci

                    Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłowości dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela


730- 830        Ćwiczymy i bawimy się

                    Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie

                    organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy

                    kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniem

                    dzieci


830- 900        Przygotowanie do śniadania

                    Czynności porządkowe w Sali. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych

                    kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania


900- 939     Śniadanie

                   Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno

                    - kulturalnych


930- 945       Przygotowanie do zajęć dydaktycznych

                   Czynności higieniczne i samoobsługowe


945- 1045        Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych

                   Zajęcia wychowawczo- edukacyjne, wyzwalające aktywność dziecka w różnych

                   sferach rozwojowych, realizowane według wybranego programu wychowania

                   przedszkolnego zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego


1045- 1100   Przygotowanie do II śniadania

                   Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych

                   z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do II śniadania


1100- 1120   II Śniadanie


1120- 1130   Przygotowanie do wyjścia, do zabaw i zajęć ruchowych na wolnym powietrzu


1130- 1245   Bawimy się na świeżym powietrzu

                   Gry zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje

                   przyrodnicze, prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki


1245- 1315   w przypadku nieodpowiedniej pogody- gry i zabawy ruchowe w salach

                  Obserwacja pedagogiczna


1315- 1330   Przygotowujemy się do obiadu

                   Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych

                   z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu


1330- 1400  Obiad

                   Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania

                    posiłku


1400- 1430  Odpoczywamy

                   Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy

                    tematyczne


1430- 1500  Zabawy dowolne, praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami

                  edukacyjnymi, obserwacja pedagogiczna


1500- 1600 Bawimy się

                 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia słownikowe

                  ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy

                 dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi

                  wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury

                  dziecięcej.

                 Zajęcia dodatkowe

1600—1700 Rozchodzenie się dzieci

           

    

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

Podstawa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 800- 1300 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego:

 

  • co najmniej jedną piątą czasu przeznaczona jest na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  • najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 

Ponadto każda grupa w naszym przedszkolu posiada  szczegółowy rozkład dnia dla danej grupy.

 

Szczegółowy rozkład dnia jest:

  1.    Elastyczny –  otwarty na zmiany
  2.   Dostosowany – do warunków materialnych, pogody, okoliczności  itp.
  3.   Specyficzny  - dla danej grupy dzieci,  ich potrzeb i możliwości poznawczych
  4.    Rzeczywisty -  odzwierciedlający faktyczne zajęcia z dziećmi