Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostatnie aktualizacje

Wolne miejsca na dyżur wakacyjny

Data: 2016-07-05


Aneks do statutu

Data: 2016-05-27


Statut Przedszkola Miejskiego Nr 38 w Sosnowcu

Data: 2016-05-27

SPIS TREŚCI:

Rozdział I        Postanowienia ogólne

Rozdział II       Cele, zadania przedszkola

Rozdział III      Organy przedszkola, ich kompetencje

Rozdział IV      Organizacja przedszkola

Rozdział V       Pracownicy przedszkola, ich zadania

Rozdział VI      Wychowankowie, prawa, obowiązki

Rozdział VII     Postanowienia końcowe


Załącznik nr2

Data: 2016-05-27

  • wykaz rejonów- przedszkoli pełniących dyżur wakacyjny 2016r.

Załącznik nr 1

Data: 2016-05-27

  • wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny;
  • oświadczenie rodziców;
  • upoważnienie do odbioru dziecka